viernes. 22.09.2023

La necessària reindustrialització de l'economia de les Illes Balears

/img/periodico/img_20717.jpg


Recentment el Govern de les illes Balears ha presentat el Pla d'Indústria de les illes Balears que pretén que aquest sector econòmic agafi força i pes en l'aportació al PIB balear amb una inversió de 105 milions fins el 2025. Històricament la indústria a Balears ha estat un sector amb una importància cabdal. Calçat, bijuteria, materials de construcció, indústria agroalimentària... han estat sectors tradicionalment amb un pes relatiu significatiu. Noves indústries s'hi han afegit els darrers anys com la indústria audiovisual, la cultural o les indústries tecnològiques en general.


Però la realitat ha estat que la indústria balear no ha deixat de perdre pes en detriment del sector serveis, hegemònic en la nostra economia. I dins el sector serveis, especialment el monocultiu turístic.


De cara a la diversificació i sostenibilitat de la nostra economia, és indispensable establir estratègies que puguin afavorir els distints sectors que ens ajudin a un necessari equilibri econòmic.


És aquí on entra aquest indispensable Pla d'Indústria. És una llàstima haver perdut anys sense tenir un pla d'aquestes característiques, perquè tot temps perdut dificulta arribar al compliment dels objectius. La passada legislatura vaig insistir personalment en el si de la Comissió parlamentària d'Economia en l'elaboració d'un Pla d'Indústria que durant la legislatura 2007-2011 s'havia iniciat però no acabat. Vàrem perdre 4 anys durant 2011-2015, no només perquè la crisi econòmica va fer malbé bona part del nostre teixit industrial, sinó també per aquesta falta de suport institucional.


No podem pensar com deien els responsables econòmics del Govern anterior que l'economia tota sola s'orientarà adequadament. És necessària la planificació. Ho veiem diàriament per part de les institucions europees amb planificacions a mig i llarg termini orientades a objectius clars i tangibles (tot i que els resultats òbviament no sempre són els esperats). I si hi havia una planificació econòmica balear, en tot cas estava orientada al de sempre: afavorir projectes turístics i constructius en qualsevol part del territori.


Ara es presenta un Pla consensuat amb agents econòmics i socials dins el marc del Pacte per la Competitivitat, el Progrés Social i l'Ocupació de Qualitat. Aquest consens social ha de garantir la continuïtat de les polítiques pactades i que futurs governs segueixin amb el full de ruta marcat.


És obvi que amb un pes de la indústria per davall del 8% del PIB, no arribarem a l'objectiu europeu del 20%. Així i tot les dades dels darrers temps d'exportacions de la nostra indústria o de l'índex de producció industrial són positives i encoratjadores. S'ha de seguir treballant per tant en equilibrar i diversificar el nostre model econòmic per tal que sigui més sostenible i que creï ocupació de més qualitat. I dins aquesta estratègia de diversificació hi ha dos plans fonamentals. Un ja està aprovat (el Pla d'Indústria) i l'altre està en elaboració: el nou Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació que ha de servir per donar un impuls definitiu a la recerca, a la innovació i a la indústria tecnològica. Esperem veure aviat a la llum aquest Pla que ha de complementar l'estratègia de diversificació i sostenibilitat.


En aquest sentit, la primera passa ja està donada. Fa uns mesos es va presentar, també amb el consens dels agents econòmics i socials, la modificació de l'estratègia d'especialització intel·ligent de la nostra economia, la RIS3, que compta amb 19 milions d'€ de fons europeus per a la seva aplicació. Una estratègia que abans només estava orientada al sector econòmic i turístic i que ara veu que s'obri a la diversificació incorporant altres sectors emergents com el de les ciències i tecnologies marines, el de les indústries culturals i creatives i el de la bioeconomia. Aquesta primera passa, com deia, ara s'ha de complementar amb el nou Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació que esperem que s'aprovi al llarg d'aquest 2018.

La necessària reindustrialització de l'economia de les Illes Balears