domingo. 19.05.2024

La fórmula mágica per baixar imposts i incementar els serveis públics

En aquestes eleccions, com sol ser habitual, algunes forces polítiques tornen plantejar com una de les seves banderes electorals la rebaixa d’imposts.

Però aquestes propostes mai concreten com es compensaria aquesta important baixada d’ingressos. El que reclama la rigorositat és que una proposta així vengui acompanyada de les propostes per compensar la disminució d’ingressos. Dit d’una altra manera: on s’aplicaran les retallades si disminueixen els ingressos. En el passat hem vist com les retallades es varen fer sobretot a educació i sanitat.

Per tant s’ha d’estar alerta a tocar serveis públics essencials. Convendria que es digues als ciutadans quins serveis tocaran, d’on reduiran: D’habitatge? De medi ambient? De serveis socials? D’educació ? De sanitat?

Perquè, a la vegada que presenten aquestes propostes, el seu programa electoral està farcit de propostes que suposen augments de despesa pública: en política d’habitatge, en seguretat ciutadana, en carreteres, etc.... Com es pagaran aquestes despeses si rebaixen imposts? Tenen una fórmula màgica que la resta desconeix? Perquè l’experiència ens diu que aquesta fórmula màgica per baixar imposts i augmentar despesa, simplement no existeix.

S’ha de tenir en compte que l’actual model fiscal a Balears és molt equilibrat, ens permet uns ingressos adequats i és un sistema que incideix en les rendes i patrimonis més altes. Es poden estudiar millores en les deduccions fiscals existents i a la vegada introduir noves figures fiscals progressives i mediambientals. Però sempre assegurant un equilibri entre ingressos i despeses que aquestes propostes sembla que volen rompre.

Per altra banda, aquest plantejament, per jo, implica aplicar una política fiscal totalment equivocada: quan hi ha bonança econòmica i per tant més capacitat per pagar imposts, es planteja baixar la fiscalitat. I en canvi, quan hi hagut crisi econòmica i per tant més dificultat per pagar, és quan en el passat s’han pujat els imposts, enfonsant a les empreses i als ciutadans. És a dir, que es faria al revés del que correspondria.

En definitiva, aquestes opcions polítiques ens presenten una proposta en clau electoralista. Ara que s’acosten les eleccions volen seduir els electors amb una fórmula molt vista i tradicional: promeses de rebaixes fiscals. Els mateixos partits que en moltes ocasions han ofegat als sectors més febles i més han protegit als poderosos, ara volen passar per afavorir a les classes mitges.

Finalment, un altre tema fonamental en aquest sentit, és aconseguir una reforma del sistema de finançament autonòmic a nivell estatal per aconseguir una major sobirania fiscal per Balears. I aquí les propostes per part d’aquests mateixos partits simplement no existeixen. Però això ja dona per un altre debat.

La fórmula mágica per baixar imposts i incementar els serveis públics