miércoles. 12.06.2024

De baixades d'imposts...

/img/periodico/img_24214.jpg

A les Illes Balears, en aplicació dels Acords pel Canvi, a principi d’aquesta legislatura es va plantejar pel Govern d’esquerres una reforma fiscal que tenia tres eixos fonamentals: incrementar imposts a les rendes més altes, augmentar deduccions fiscals i aplicació de fiscalitat mediambiental.

 

En aquest sentit es varen incrementar els trams més alts de l’IRPF i les transmissions dels bens immobles més cars. També es va baixar el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni. I finalment es va aprovar l’impost de turisme sostenible. Han quedat pendents noves imposicions mediambientals per manca d’acord polític però que en el futur segur que s’acabaran per implantar (temes energètics, de residus,...).

 

A la vegada, aquesta reforma va venir acompanyada de noves deduccions fiscals que s’han anat aplicant paulatinament per inversions en innovació i recerca, en energies netes o per estudis fora de les Illes Balears.

 

Ara s’acosten les eleccions autonòmiques (estam només a 8 mesos) i el PP planteja com una de les seves banderes electorals la rebaixa d’imposts. A més a més, quan ja havia acceptat la continuïtat de l’impost turístic, ara tornen a posar-hi dubtes, plantejant la seva eliminació a l’hivern.

 

El PP ha quantificat aquesta rebaixa en 195 milions d’euros, però no ha concretat com es compensaria aquesta important baixada d’ingressos. És evident, que la proposta fiscal només es pot avaluar si es concreta (per ara es limita a anuncis generals de rebaixes fiscals en matèria d’habitatge i de família), però el més important, i el que reclama la rigorositat és que una proposta així vengui acompanyada de les propostes per compensar la disminució d’ingressos. Dit d’una altra manera: on aplicarà les retallades el PP, si disminueixen els ingressos. En el passat ho va fer sobretot a educació i sanitat. Per tant alerta a tocar serveis públics essencials.

 

Jo diria que l’actual model fiscal a Balears és molt equilibrat, ens permet uns ingressos adequats i que incideix en les rendes més altes. En el futur es poden estudiar millores en les deduccions fiscals existents i a la vegada introduir noves figures fiscals mediambientals. Però sempre assegurant un equilibri entre ingressos i despeses, que la proposta del PP sembla que romp.

 

Un altre tema fonamental és aconseguir una reforma a nivell estatal per aconseguir una major sobirania fiscal però això ja dona per un altre article.

 

"El pes de l’impost turístic en el total del paquet turístic és inferior a l’1%, quan els preus hotelers han pujat entre el 8 i el 10% anual"

 

Igualment, el PP ha plantejat llevar l’impost turístic a l’hivern. En primer lloc ens hem d’alegrar que no es plantegi llevar l’impost turístic sinó una reforma del mateix. Per altra banda, es poc rigorós l’argument del PP de que l’impost turístic està afectant a la demanda. Primer, perquè enguany la baixada de turistes en temporada alta ha estat molt lleugera i per davall de la baixada general de tota Espanya (on no hi ha impost turístic). A més a més aquesta lleugera baixada de turistes en temporada alta, està compensada amb els increments en temporada baixa i mitja. I en qualsevol cas, la baixada de juliol i agost ha estat en relació a l’any passat que va ser un any record.

 

Per altra banda, el pes de l’impost turístic en el total del paquet turístic és inferior a l’1%, quan els preus hotelers han pujat una mitjana d’entre el 8 i el 10% anual les darreres temporades.

 

I finalment, les inversions provinents de l’impost turístic comencen a donar fruits. Projecte en temes mediambientals, de cicle de l’aigua, de protecció el patrimoni,... i que es poden consultar a la web d’Illes Sostenibles. Un incís aquí per dir que la prioritat mediambiental és indubtable a pesar que s’ha dit per alguns sectors que no ho era vertaderament. Es pot comprovar fàcilment comparant el llistat d’objectius en els quals es podia invertir amb l’ecotaxa del primer pacte de progrés (article 19 de la derogada Llei 7/2001) amb el llistat de l’actual impost de turisme sostenible (article 19 de la Llei 2/2016), més ample però més orientat a la sostenibilitat. I consultant també les inversions fetes o iniciades fins ara.

 

No oblidem a més la quantitat d’inversions ja iniciades i que perillarien si no s’asseguren els ingressos prevists. La derogació de l’ecotaxa per part de’n Matas el 2003 ens va costar a tots els ciutadans perdre 1.000 milions d’euros en inversions.

 

I finalment, no oblidem que a l’hivern la tarifa de l’impost turístic té una bonificació del 75% en relació a la temporada alta, per la qual cosa no sembla molt lògic tocar la tarifa en l’hivern.

 

Finalment, una reflexió global. El PP que sol dir quan és a l’oposició que baixarà els imposts, quan governa les sol pujar tots. I per altra banda, aplica en general una política fiscal per jo totalment equivocada: quan hi ha bonança econòmica i per tant més capacitat per pagar imposts, el PP planteja baixar la fiscalitat, i en canvi, quan hi ha crisi econòmica i per tant més dificultat per pagar, és quan el PP puja els imposts (també el PSOE: ho varen fer tant Zapatero com Rajoy en el seu dia).

De baixades d'imposts...