sábado. 01.10.2022

Deu mesures per a la Transició Ecològica

El canvi climàtic i la transició ecològica són uns dels grans reptes als quals ens enfrontem com a societat en els pròxims anys. La sostenibilitat és el camí, i s’ha de veure no només com un objectiu, sinó com una oportunitat, com a element de transformació i creació de riquesa a través del desenvolupament i la recerca

Tot això, a més, ho hem de fer mantenint una adequada política de protecció de l’entorn natural i territorial. Així, proposem:

 

Implantar les energies renovables a les illes, tal com disposa la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, per aconseguir unes illes 100% netes el 2050 reforçant-ho amb un pacte social per l’Energia i el Territori, amb el qual totes i tots siguem conscients de la necessitat de la transició energètica i pactem els tipus d’instal·lacions i els llocs a on implantar-les de manera exemplar.

 

- Assegurar aigua de qualitat a totes les poblacions mitjançant plans hidrològics insulars de desenvolupament del PHIB que definiran la  interconnexió de dessaladores i aqüífers en bon estat, per així aconseguir la recuperació de les masses d'aigua subterrànies sobreexposades.

 

- Aconseguir la depuració i reutilització de la totalitat de les aigües residuals i així, a més, evitar els abocaments marins.   

 

- Implantar l’economia circular com a eina de sostenibilitat ambiental i generació de llocs de feina, seguint el que es defineix a la Llei de Residus de les Illes Balears.

 

- Evitar  els grans projectes portuaris i impulsar el Pla General dels ports de competència autonòmica que fomentarà la reordenació i optimització d’espais enfront de noves ampliacions i també regularà els fondejos amb punts d’amarrament ecològics per preservar la posidònia.

 

- Ajudar el sector de la pesca perquè se segueixi modernitzant i  impulsant la creació de reserves marines d'àmbit estatal com la serra de Tramuntana, l'Albufera des Grau, els illots de ponent o es Baix fondo.

 

- Promoure la millora de la qualitat de vida en el món rural, defensant la seva professionalització i el cooperativisme, com també el manteniment de la població vinculada, el paper de la dona i el relleu generacional, fomentant la producció local i creant parcs agraris el del nord de Palma i el del prat de Sant Jordi.

 

- Impulsar la reconversió de les zones turístiques per mantenir-les com a destinacions competitives i sostenibles amb projectes realistes i planificats.

 

- Definir unes noves directrius d’ordenació del territori plantejant un nou model d’ocupació amb menys creixement i que sigui capaç de mitigar els efectes del canvi climàtic

 

- Defensar el nostre paisatge com a principal recurs d’aquesta comunitat, aprovant una Llei del Paisatge que desenvolupi la figura del paisatge cultural com a instrument transversal de protecció i gestió del territori.

 

Són deu mesures molt ambicioses, però si volem afrontar el futur amb seguretat, no podem eludir-les. El canvi climàtic ja és un fet i totes i tots hem de treballar per anar cap a un nou model que asseguri el futur per a les noves generacions.

Deu mesures per a la Transició Ecològica
Comentarios